2020.03.26 - zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 23.03.2020 r. ws. wprowadzenia ,,Procedury postępowania z osobą przebywającą w budynkach Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV2 "

2020.03.26 - zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 23.03.2020 r. ws. wprowadzenia ,,Procedury postępowania z osobą przebywającą w budynkach Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV2 "

Rejestr zmian dla: 2020.03.26 - zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 23.03.2020 r. ws. wprowadzenia ,,Procedury postępowania z osobą przebywającą w budynkach Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV2 "