2020.05.25 - Informacje na temat funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, uprzejmie informuje, że od dnia 25.05.2020 r. od poniedziałku do piątku BOI ( Biuro Obsługi Interesanta: Biuro Podawcze, Czytelnia, Informacja,  ) czynne jest od godz. 9.00- 15.00 z przerwą techniczną w godzinach od 10.15- 10.45 z zachowaniem reguł bezpieczeństwa związanych z COVID-19 

  • Informacja – bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się włącznie przy jednym czynnym  stanowisku
  • Czytelnia Akt- z czytelni może korzystać jednocześnie dwóch interesantów; 

- akta w Czytelni Akt udostępnia się wyłącznie po uprzednim ich telefonicznym zamówieniu i uzgodnieniu terminu oraz czasu niezbędnego na zapoznanie się z aktami; 

- ustala się limit czasu na zapoznanie się z aktami w Czytelni Akt do 60 minut, a przy aktach o objętości przekraczającej 3 tomy maksymalnie do 180 minut jednego dnia. Czas ten podlega przedłużeniu o czas trwania w/w przerwy technicznej. 

  • Biuro Podawcze / Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych - bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się włącznie przy jednym czynnym  stanowisku 

Nadto informujemy, że dopuszcza się złożenie korespondencji do tzw. skrzynki podawczej bezdotykowej umieszczonej przy Punkcie Kontroli   w  budynku przy ul. Słowackiego 11A.  Aby uzyskać potwierdzenie złożenia pisma na kopercie należy podać adres e- mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie.  Pismo należy umieścić w kopercie. Należy dokładnie zakleić kopertę, a następnie opisać ją danymi nadawcy i adresata (Wydziału, Komórki organizacyjnej do, której kierowane jest pismo); Pracownik sądu po zarejestrowaniu pisma wyśle na wskazany adres  e-mail informację o przyjęciu pisma. 

  • WAŻNE! KOPERTĘ NALEŻY OPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI CO UŁATWI NAM PRACĘ I POZWOLI SZYBKO PRZESŁAĆ POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA PISMA NA WSKAZANY ADRES E-MAIL. BRAK WSKAZANIA ADRESU E-MAIL NA KOPERCIE  BĘDZIE JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ OTRZYMANIA POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA PISMA.  
  • Kasa Sądu- czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30- 13.30. z przerwą techniczną w godzinach od 10.15- 10.45  

Szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wałbrzychu zostały określone w zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 25 maja 2020 r nr A-0212 -16/ 20 dostępnym na stronie  internetowej tut. Sądu w zakładce aktualności.

Rejestr zmian dla: 2020.05.25 - Informacje na temat funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
Anetta Czajka
Opublikował:
Krzysztof Adamik
Dokument z dnia:
2020-05-25
Publikacja w dniu:
2020-05-25
Opis zmiany:
b/d