2020.05.25 - KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DLA INTERESANTÓW WCHODZĄCYCH I PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DLA INTERESANTÓW

WCHODZĄCYCH  I PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE  BUDYNKÓW

SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU

 

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i osób wchodzących na teren sądu, ustalone zostają następujące zasady:

  1. Osoba wchodząca do budynku sądu ma obowiązek zasłaniać usta i nos stosownie do § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 20120 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878). Każdy wchodzący zostanie poddany mierzeniu temperatury przez pracowników ochrony i zobowiązany jest zdezynfekować ręce (lub rękawiczki jednorazowe, jeśli takich używa) przy wejściu do budynku.
  2. Do budynku sądu nie zostanie wpuszczona osoba z widocznymi objawami chorobowymi lub z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 38oC), sugerującymi chorobę zakaźną.              
  3. Osoby oczekujące w kolejce do Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, zajmują miejsce przy wejściu głównym z zachowaniem odstępu 2 metrów.
  4. Osoby, które nie uczestniczą w wyznaczonych rozprawach/posiedzeniach jawnych winny ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną i mailową lub osobistą w Biurze Obsługi Interesanta. 
  5. Strony i ich reprezentanci (również świadkowie i biegli) stawiają się do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w dniu wezwania (zawiadomienia) na ściśle określoną w wezwaniu (zawiadomieniu) godzinę, po okazaniu wezwania (zawiadomienia), ewentualnie legitymacji służbowej w wypadku zawodowych reprezentantów lub prokuratorów. Wcześniejsze stawiennictwo (niż 10 minut przed wyznaczoną rozprawą/posiedzeniem jawnym) powodować będzie konieczność oczekiwania przed budynkiem sądu.
  6. Strony i ich reprezentanci (również świadkowie i biegli) winni zapoznawać się z bieżącymi informacjami na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wałbrzychu pod adresem: http://www.walbrzych.sr.gov.pl/.
  7. Strony i ich reprezentanci (świadkowie i biegli) mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia telefonicznie lub e-mailowo pracowników sądu o zdiagnozowanej chorobie zakaźnej, jak również fakcie przebywania na kwarantannie lub w izolacji domowej lub zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji domowej.
  8. Osoby oczekujące przed wyznaczoną salą sądową winny mieć zasłonięte nos i usta, zachować odległość 2 metrów (również w miejscach do siedzenia), oczekiwać w wyznaczonych miejscach przy salach rozpraw, zobowiązane są również nie grupować się oraz dezynfekować ręce (lub rękawiczki jednorazowe, jeśli takich używają) bezpośrednio przed wejściem na salę sądową (dozowniki umieszczone są na  każdej kondygnacji budników A i C ).
  9. Na sali sądowej mogą przebywać osoby wyłącznie z zasłoniętym nosem i ustami (maseczka, przyłbica), zaś ich ściągnięcie lub odchylenie może nastąpić na zarządzenie przewodniczącego (w celu potwierdzenia tożsamości).
  10. Zabrania się przemieszczania osób oczekujących na rozprawy/posiedzenia jawne po korytarzach sądowych, a ich poruszanie się jest dopuszczalne jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo.

Rejestr zmian dla: 2020.05.25 - KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DLA INTERESANTÓW WCHODZĄCYCH I PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Adamik
Dokument z dnia:
2020-05-25
Publikacja w dniu:
2020-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Adamik
Dokument z dnia:
2020-05-25
Publikacja w dniu:
2020-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Adamik
Dokument z dnia:
2020-05-25
Publikacja w dniu:
2020-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
Anetta Czajka
Opublikował:
Krzysztof Adamik
Dokument z dnia:
2020-05-25
Publikacja w dniu:
2020-05-25
Opis zmiany:
b/d