Biuro Podawcze

Biuro podawcze Sądu i Ksiąg Wieczystych
przyjmuje interesantów w godzinach:
- poniedziałek od 7:30 do 18:00
- wtorek - piątek od 7:30 do 14:45
(przerwa w godz. 12:00-12:15)

Rejestr zmian dla: Biuro Podawcze