II Wydział Karny

II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do M

Przewodniczący SSR Ewa Muzyka (przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek od godz. 12.00- 13.00)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Sylwia Poradzisz

Kierownik Sekretariatu Wydziału Katarzyna Kasprzyk-Skowrońska
tel.(74) 84-30-314, 84-30-315 - Bieżące informacje dla stron i innych uczestników postępowania na temat spraw, w których wyznaczono terminy rozpraw i posiedzeń.
tel.(74) 84-30-313 - Bieżące informacje na temat spraw o wykroczenia (oznaczonych symbolem II W )
tel.(74) 84-30-439 - Bieżące informacje na temat spraw oznaczonych symbolem II Kp
tel.(74) 84-30-310 - Kierownik sekretariatu, zastępca kierownika sekretariatu
fax.(74) 84-30-317 
e-mail: wydzial2k@walbrzych.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny