III Wydział Karny

III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe

Przewodniczący Wydziału SSR Sebastian Kowalski (przyjęcia interesantów w każdy piątek od godz. 11.00-13.00, pok. 114)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Paweł Augustowski

Kierownik Sekretariatu Wydziału Katarzyna Kasprzyk-Skowrońska
tel.(74) 84-30-324, 84-30-411 - Bieżące informacje dla stron i innych uczestników postępowania na temat spraw, w których wyznaczono terminy rozpraw i posiedzeń.
tel.(74) 84-30-316 - Bieżące informacje na temat spraw oznaczonych symbolem III Kp
tel.(74) 84-30-310 - Kierownik sekretariatu, zastępca kierownika sekretariatu
fax (74) 84-30-317
e-mail: wydzial3k@walbrzych.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: III Wydział Karny