III Wydział Karny

III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od N do Ż

Przewodniczący Wydziału SSR Marzena Rzepecka-Wiatrowska (przyjęcia interesantów w każdy wtorek od godz. 11.00-13.00)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Fryderyk Kwiatek

Kierownik Sekretariatu Wydziału Katarzyna Kasprzyk-Skowrońska
tel.(74) 84-30-324, 84-30-411 - Bieżące informacje dla stron i innych uczestników postępowania na temat spraw, w których wyznaczono terminy rozpraw i posiedzeń.
tel.(74) 84-30-322 - Bieżące informacje na temat spraw o wykroczenia (oznaczonych symbolem III W )
tel.(74) 84-30-316 - Bieżące informacje na temat spraw oznaczonych symbolem III Kp
tel.(74) 84-30-321, 84-30-322 - Kierownik sekretariatu, zastępca kierownika sekretariatu
fax (74) 84-30-325
e-mail: wydzial3k@walbrzych.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: III Wydział Karny