Dyrektor

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wałbrzychu - Danuta Elżbieta Kowal

tel. (74) 84-30-339

pokój nr 17, parter, ul. Słowackiego 10
 

Rejestr zmian dla: Dyrektor