I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego

Przewodniczący Wydziału SSR Monika Niewczas-Nowakowska (przyjęcia interesantów w każdy wtorek od 10.00-12.00)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Jacek Tomaszewski

Kierownik Sekretariatu Wydziału Małgorzata Domańska
fax (74) 84-30-305
tel.(74) 84-30-350, (74) 84-30-433, (74) 84-30-303 - Bieżące informacje dla stron i innych uczestników postępowania na temat spraw, w których wyznaczono terminy rozpraw i posiedzeń.
tel.(74) 84-30-302 - Bieżące informacje na temat spraw z repertorium Co
tel.(74) 84-30-429 - Bieżące informacje na temat spraw z repertorium Nc
tel.(74) 84-30-429 - Bieżące informacje na temat klauzul wykonalności w sprawach Nc
tel.(74) 84-30-303 - Bieżące informacje na temat wydawania orzeczeń w sprawach C, Ns
tel.(74) 84-30-302 - Bieżące informacje na temat klauzul wykonalności w sprawach Co
tel.(74) 84-30-301 - Kierownik sekretariatu 
tel.(74) 84-30-303 - Zastępca kierownika sekretariatu 
e-mail: wydzial1c@walbrzych.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny