Portal informacyjny

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 maja 2016 r. rozpoczyna funkcjonowanie Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (zwany Portalem Informacyjnym).
Jest to serwis, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/.
Następnie należy udać się do Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, gdzie nastąpi weryfikacja danych, poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.
Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/.

Rejestr zmian dla: Portal informacyjny