Informacje dla niesłyszących

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t.) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu informuje o udostępnieniu usługi dla osób niedosłyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej: administracja@walbrzych.sr.gov.pl – na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania,

2. przesyłanie faksów na nr (74) 84 23 025,

3. osobą przeszkoloną w komunikowaniu się z osobami głuchoniemymi i słabo słyszącymi jest:

  • Dagmara Pypeć - Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ul. Słowackiego 11A, Biuro Informacji Interesanta , tel.(74) 8430-352. Osoba ukończyła kurs z zakresu znajomości języka migowego na poziomie elementarnym, posiada umiejętności nabyte w kontaktach z osobami głuchoniemymi.
    Korzystanie w tutejszym Sądzie z usługi wskazanej powyżej osoby jest bezpłatne.
  • Teresa Bomba - Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ul. Słowackiego 11A, Biuro Podawcze , tel.(74) 8430-351. Osoba ukończyła kurs z zakresu znajomości języka migowego na poziomie elementarnym, posiada umiejętności nabyte w kontaktach z osobami głuchoniemymi.
    Korzystanie w tutejszym Sądzie z usługi wskazanej powyżej osoby jest bezpłatne.

4. zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba głuchoniema lub słabo słysząca, która zamierza załatwić sprawę w Sądzie, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej na 3 dni robocze przed przybyciem do Sądu (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie należy przesyłać na adres email podany w pkt 1, faksem na nr wskazany w pkt 2 lub przesyłką pocztową,

5. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu administruje trzema budynkami przy ulicy:

- Słowackiego 10 (siedziba główna)
- Słowackiego 11
- Słowackiego 11A

Obsługa interesanta jest realizowana w budynku przy ul. Słowackiego 11A