Kasa

Kasa Sądu 
ul. Słowackiego 11a (wejście od ul. Barlickiego)
w poniedziałek w  godzinach od 8:00 do 17:00 (przerwa w godzinach 12:00 – 12:15 oraz 14:30- 15:00)
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 (przerwa w godzinach 12:00 – 12:15)


UWAGA!!!

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu informuje, iż nie ma możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e–znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e–znaki opłaty sądowej.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.06.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy
z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 300,398,770,914,1293) o których mowa w art. 9 ust.


Rejestr zmian dla: Kasa