Komornicy

Izba Komornicza we Wrocławiu

 
Aktualny wykaz komorników

 


Komunikat o objęciu przez Komornik Justynę Irenę Piasecką Kancelarii po Komornik Aurelii Chmurze.

 

Informujemy, że z dniem 16.03.2020 r. Komornik Justyna Irena Piasecka objęła Kancelarię po Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Aurelii Chmurze.
Obejmująca kancelarię:  Komornik Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Justyna Irena Piasecka Kancelaria Komornicza Nr I .
Adres kancelarii:  ul. Sienkiewicza 4/1 58-300 Wałbrzych
Telefon:  74-666-28-40
Adres e mail:  walbrzych2@komornik.pl


Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 18.03.2019r. Komornicy Sądowi oraz Asesorzy Komorniczy Apelacji Wrocławskiej będą przebywać na zwołanym przez Izbę Komorniczą we Wrocławiu na podstawie art. 212 ust. 1 pkt.7 w zw. z art. 207 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych  z dnia 22 marca 2018r. /Dz.U. z 2018 poz. 771/  Walnym Zgromadzeniu Izby Komorniczej we Wrocławiu.


Zawiadomienie

Z dniem 28 grudnia 2018r. wygasło powołanie na stanowisko Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Pani Aureli Chmury. Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018r. wyznaczono zastępcę Aurelii Chmury w osobie asesora komorniczego Edwarda Chmurę.


Zawiadomienie

Z dniem 30 grudnia 2018r. wygasło powołanie na stanowisko komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Pani Kingi Rasztar. Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 stycznia 2019r.. wyznaczono zastępcę Kingi Rasztar w osobie Witolda Michalskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.


 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Komornicy