Komunikat dotyczący przyjmowania korespondencji przez Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Komunikat dotyczący przyjmowania korespondencji przez Biuro Podawcze Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu

 

W Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w budynku przy ul. Słowackiego 11 A przy wejściu została usytuowana skrzynka podawcza bezkontaktowa, która jest regularnie opróżniana przez pracownika Biura Podawczego.

Aby uzyskać potwierdzenie złożenia pisma na kopercie należy podać adres e- mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie.  

Brak wskazania adresu e-mail będzie jednoznaczny z rezygnacją 
z otrzymania potwierdzenia złożenia pisma.

 

Rejestr zmian dla: Komunikat dotyczący przyjmowania korespondencji przez Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Wałbrzychu