Konta bankowe

1. Dokonywanie wpłat dotyczących:

- wpisów sądowych
- kosztów sądowych
- grzywny
- opłat kancelaryjnych

należy dokonywać na numer konta :

- IBAN PL78 1010 1674 0047 8922 3100 0000

2. Dokonywanie wpłat dotyczących:

- poręczeń majątkowych
- kaucji, wadiów
- depozytów 

należy dokonywać na numer konta:

04 1130 1017 0021 1001 9590 0004  dla płatności w PLN
74 1130 1017 0021 1001 9590 0005  dla płatności w USD
58 1130 1017 0021 1001 9590 0002  dla płatności w EUR
85 1130 1017 0021 1001 9590 0001  dla płatności w CHF
31 1130 1017 0021 1001 9590 0003  dla płatności w GBP

3. Dokonywanie wpłat dotyczących:

- zaliczek na biegłych i kuratorów
- ogłoszenia w prasie
- wpisy w Rejestrze Spadkowym

należy dokonywać na numer konta:

- IBAN PL34 1130 1033 0018 8165 0520 0003

4. Opłaty sądowe (zawierające orzeczone nawiązki lub świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) należy wpłacać na konto Funduszu Sądu Rejonowego:

- IBAN PL88 1130 1033 0018 8165 0520 0001

UWAGA 

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem art. 83a. Ustawy o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2015 r. sumy depozytowe wpłacane przez strony postępowania podlegają konsolidacji Ministra Finansów. Wobec powyższego, od tego dnia Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nie przyjmuje wpłat gotówkowych na konto sum depozytowych. Wszelkie sumy wpłacane na konto depozytowe należy realizować przelewem bankowym. 

Wpłaty gotówkowe dotyczące depozytów sądowych mogą być dokonywane bez dodatkowych opłat w placówkach Banku Pocztowego S.A. na poniższy numer rachunku:

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
87 1320 0022 0336 0000 0000 0964