Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Wałbrzychu można skontaktować się z administratorem:

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.