Koordynator do spraw dostępności

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu została wyznaczona Pani Monika Nowosielska.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu;
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu;
  3. Monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Monika Nowosielska
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Ul. Słowackiego 10
58-300 Wałbrzych

Tel. 74 8430-336
e-mail monika.nowosielska@walbrzych.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Koordynator do spraw dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Nowosielski
Dokument z dnia:
2020-09-09
Publikacja w dniu:
2020-09-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Nowosielski
Dokument z dnia:
2020-09-09
Publikacja w dniu:
2020-09-09
Opis zmiany:
b/d