Lista sędziów wraz z podziałem czynności

I Wydział Cywilny:
1. Pawelec Wioletta – Przewodniczący Wydziału 
2. Drabik Marcin 
3. Gluza Zofia
4. Kamińska- Walkiewicz Patrycja
5. Majcher Kamil 
6. Niewczas- Nowakowska Monika
7. Płonka Hanna
8. Tomaszewski Jacek
9. Justyna Serkies - Asesor sądowy
10. Gustab Sylwia - Referendarz sądowy
11. Podlacka Elżbieta - Referendarz sądowy

III Wydział Karny:
1. Kowalski Sebastian – Przewodniczący wydziału

2. Augustowski Paweł – Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Abramowska-Podlińska Aleksandra
4. Kwiatek Fryderyk
5. Muzyka Ewa
6. Poradzisz Sylwia
7. Procyk Daniel
8. Rzepecka- Wiatrowska Marzena
9. Socha Maciej
10. Szwedo Iwona

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich:
1. Frączkiewicz Krystyna – Przewodniczący wydziału
2. Chwalisz- Kłyszejko Bożena - Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Dmytrasz Urszula
4. Dobrzański Wacław
5. Durko Elżbieta
6. Glabisz Małgorzata
7. Grzymajło Małgorzata
8. Starzyńska Alina

V Wydział Pracy:
1. Barczyk- Bołoz Izabela - Przewodniczący wydziału

VI Wydział Gospodarczy:
1. Szafrański Jerzy- Przewodniczący wydziału
2. Kozakiewicz Łukasz- Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Koźbiał Beata
4. Iwanek Jarosław
5. Kurpisz-Rybak Magdalena

VII Wydział Ksiąg Wieczystych: 
1. Koźbiał Beata- Przewodniczący wydziału
2. Jasińska Agnieszka - Referendarz sądowy
3. Kaszuba Anna - Referendarz sądowy

VIII Wydział Cywilny: 
1. Zaręba Anna - Przewodniczący wydziału
2. Banach Paweł - Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Borszowska-Moszowska Kamila
4. Koźbiał Beata
5. Mroczkowska Magdalena
6. Sawicz Maja - delegowana do SO w Świdnicy
7. Szymańska-Demska Magdalena
8. Tęcza-Paciorek Anna
9. Kapralski Paweł - Asesor
10. Ślęzak Agnieszka - Referendarz sądowy
11. Filip Truszczyński - Referendarz sądowy