Lista sędziów wraz z podziałem czynności

I Wydział Cywilny:
1. Niewczas-Nowakowska Monika- Przewodniczący Wydziału
2. Tomaszewski Jacek - Z-ca Przewodniczącego Wydziału
3. Gluza Zofia
4. Kamińska- Walkiewicz Patrycja
5. Majcher Kamil
6. Pawelec Wioletta
7. Płonka Hanna
8. Justyna Serkies - Asesor sądowy

III Wydział Karny:
1. Poradzisz Sylwia – Przewodniczący wydziału
2. Procyk Daniel – Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Abramowska-Podlińska Aleksandra
4. Augustowski Paweł
5. Kowalski Sebastian
6. Kwiatek Fryderyk
7. Muzyka Ewa
8. Rzepecka- Wiatrowska Marzena
9. Socha Maciej
10. Szwedo Iwona

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich:
1. Frączkiewicz Krystyna – Przewodniczący wydziału
2. Chwalisz- Kłyszejko Bożena - Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Dmytrasz Urszula
4. Dobrzański Wacław
5. Durko Elżbieta
6. Glabisz Małgorzata
7. Grzymajło Małgorzata
8. Jasińska Agnieszka
9. Starzyńska Alina

V Wydział Pracy:
1. Mroczkowska Magdalena - Przewodniczący wydziału
2. Borszowska-Moszowska Kamila

VI Wydział Gospodarczy:
1. Szafrański Jerzy- Przewodniczący wydziału
2. Kozakiewicz Łukasz- Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Iwanek Jarosław
4. Kurpisz-Rybak Magdalena

VII Wydział Ksiąg Wieczystych: 
1. Klimorowski Piotr - Przewodniczący wydziału
2. Maślanka Anna – Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Gustab Sylwia - Referendarz sądowy
4. Kondycka Justyna - Referendarz Sądowy
5. Podlacka Elżbieta - Referendarz sądowy
6. Śmiałkowska Marzena - Referendarz Sądowy
7. Truszczyński Filip - Referendarz sądowy
8. Ślęzak Agnieszka - Referendarz sądowy delegowany do MS

VIII Wydział Cywilny: 
1. Koźbiał Beata - Przewodniczący wydziału
2. Borszowska-Moszowska Kamila - Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Dybaś Anna
4. Kapralski Paweł - Asesor
5. Ptak Magdalena
6. Szymańska-Demska Magdalena
7. Tęcza-Paciorek Anna
8. Zaręba Anna

Pliki do pobrania