Mediacje

Informacje ogólne

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Sądu Okręgowego w Świdnicy:

http://swidnica.so.gov.pl/pl/dokumenty/Mediacje

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji 18 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu i n f o r m u j e, że w ramach

„MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI”

w dniu 18 października 2018 r.

oraz

„TYGODNIA MEDIACJI”

w dniach 15 - 19 października 2018r.

obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez Zespół Kuratorów w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, które będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.30 w pokoju nr 213 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 10.

Szczegółowy wykaz konsultacji związanych z obchodami Tygodnia Mediacji
w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu dostępny poniżej:


Wykaz konsultacji związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Lp

Data

Miejsce

Organizator

Działanie

1.

15.10.2018r.

Sąd Rejonowy
Zespół Kuratorów w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Konsultacje: mediacje rodzinne
godz. 9:00-13:30
kurator - Katarzyna Świderska - Złoch. pokój 213/2
budynek Sądu Rejonowego przy ul. Słowackiego 10

2.

16.10.2018r.

Sąd Rejonowy Zespół Kuratorów w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Konsultacje: mediacje rodzinne
godz. 9:00-13:30
kurator- Dorota Zbojeńska-Walczak. pok. 1
budynek Sądu Rejonowego przy ul. Słowackiego 10

3.

17.10.2018r.

Sąd Rejonowy Zespół Kuratorów w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Konsultacje: mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze
godz. 9:00- 13:30
kurator - Piotr Grodzki. pok.213/6
budynek Sądu Rejonowego przy ul. Słowackiego 10

4.

18.10.2018r.

Sąd Rejonowy Zespół Kuratorów w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Konsultacje: mediacje rodzinne
godz.9:00-13:30
kurator - Beata Balcerska. pok.213/7
budynek Sądu Rejonowego przy ul. Słowackiego 10

5.

19.10.2018r.

Sąd Rejonowy Zespół Kuratorów w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Konsultacje: mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze
godz.9:00-13:30
kurator - Piotr Grodzki. pok.213/6
budynek Sądu Rejonowego przy ul. Słowackiego 10