Ośrodki Kuratorskie

Ośrodek kuratorski nr 1

ul. Słowackiego 15a/1a (I Piętro), 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 84-29-601
Kierownik ośrodka Edward Piechowicz

Dzień tygodnia

Godziny prowadzenia zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Poniedziałek

 

15.00 - 18.00

15.00 - 19.00

Małgorzata Solarik – Mańka

Dorota Kalka

Wtorek

 

15.00 - 18.00

13.00 - 19.00

Edward Piechowicz

Małgorzata Solarik - Mańka

Środa

 

14.00 - 18.00

15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

Dorota Kalka

Jadwiga Lemańska

Alina Zwolińska – socjoterapia

Czwartek

 

15.00 - 19.00

15.00 - 18.00

14.00 - 18.00

Jadwiga Lemańska

Edward Piechowicz

Alina Zwolińska – socjoterapia

Ośrodek kuratorski nr 2

ul. Fornalskiej 3, 58-370 Boguszów Gorce
tel. (74) 84-49-300
godz. otwarcia ośrodka: 14:30-18:30
Kierownik ośrodka Beata Balcerska
pełni dyżury:
Poniedziałek - 14:30-18:30
Czwartek      - 16:30-18:30

poniedziałek: B. Balcerska, P. Leśniowski 
wtorek:          D. Rozynek, A. Gębski 
środa:           D. Rozynek, P. Leśniowski 
czwartek:       B.Balcerska, E. Bartnikowska - socjoterapia
piątek:          A. Gębski, E Bartnikowska - socjoterapia

Ośrodek kuratorski nr 3

ul. Hetmańska 1, 58-314 Wałbrzych
tel. (74) 84-31-126

Dzień tygodnia

Godziny prowadzenia zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Poniedziałek

 

13.00 - 17.00
/socjoterapia 16.00-17.00/
14.30 - 18.30

B. Walewska-Szewczyk

A. Karska-Prochera

Wtorek

 

13.00 - 17.00
14.30 - 18.30
/socjoterapia 16.00-17.00/

A. Karska-Prochera
B. Walewska-Szewczyk


Środa

 

14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
A. Winsz
P. Grodzki

Czwartek

 

13.30 - 17.30
14.30 - 18.30
A. Winsz
P. Grodzki

Ośrodek kuratorski nr 5

ul. 1 Maja 154 58-305 Wałbrzych
tel. (74) 84-90-570
Kierownik ośrodka Dorota Zbojeńska - Walczak
godz. otwarcia poniedziałek-czwartek 14.00-19.00

Rejestr zmian dla: Ośrodki Kuratorskie