Ośrodki Kuratorskie

Ośrodek kuratorski nr 1

ul. Słowackiego 15a/1a (I Piętro), 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 84-29-601
Kierownik ośrodka Edward Piechowicz

Dzień tygodnia

Godziny prowadzenia zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Poniedziałek

 

14.00 - 18.00

15.00 - 19.00

Małgorzata Solarik – Mańka

Dorota Kalka

Wtorek

 

14.00 - 16.30

15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

Edward Piechowicz

Małgorzata Solarik - Mańka

Alina Zwolińska - socjoterapia

Środa

 

14.00 - 18.00

15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

Jadwiga Lemańska

Alina Zwolińska – socjoterapia

Dorota Kalka

Czwartek

 

14.00 - 17.30

15.00 - 19.00

Edward Piechowicz

Jadwiga Lemańska

Ośrodek kuratorski nr 2

ul. Fornalskiej 3, 58-370 Boguszów Gorce
tel. (74) 84-49-300
godz. otwarcia ośrodka: 14:30-18:30
Kierownik ośrodka Piotr Grodzki
pełni dyżury:
Poniedziałek - 14:30-18:30
Czwartek      - 16:30-18:30

poniedziałek: B. Balcerska, P. Leśniowski 
wtorek:          D. Rozynek, A. Gębski 
środa:           D. Rozynek, P. Leśniowski 
czwartek:       B.Balcerska, E. Bartnikowska - socjoterapia
piątek:          A. Gębski, E Bartnikowska - socjoterapia

Ośrodek kuratorski nr 3

ul. Hetmańska 1, 58-314 Wałbrzych
tel. (74) 84-31-126
godz. otwarcia ośrodka: 13:30-18:30
Kierownik ośrodka Katarzyna Świderska-Złoch (tel. 506-409-556)
pełni dyżury:
poniedziałek - 14:30-16:30
wtorek          - 14:30-16:30
środa           - 13:30-14:30
czwartek       - 14:30-15:30
poniedziałek: Agnieszka Karska-Prochera, Beata Walewska-Szewczyk
wtorek:          Agnieszka Karska-Prochera, Beata Walewska-Szewczyk
środa:           Agnieszka Karska-Prochera, Agnieszka Winsz
czwartek:       Agnieszka Winsz, Beata Walewska-Szewczyk

Ośrodek kuratorski nr 5

ul. 1 Maja 154 58-305 Wałbrzych
tel. (74) 84-90-570
Kierownik ośrodka Wiesław Gawin
godz. otwarcia poniedziałek-czwartek 14.00-19.00

Rejestr zmian dla: Ośrodki Kuratorskie