Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r., Nr 98, poz. 1070 ze zm.
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z dnia 31 października 2002 r., Nr 180, poz. 1508 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 02 marca 2007 r., Nr 38, poz. 249)

 

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu należy do okręgu świdnickiego w apelacji wrocławskiej, swoją właściwością obejmuje:

 

1. Miasta:

 • Boguszów Gorce
 • Jedlina Zdrój
 • Szczawno Zdrój
 • Wałbrzych

2. Gminy:

 • Czarny Bór
 • Głuszyca
 • Mieroszów
 • Stare Bogaczowice
 • Walim

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna