Pomoc prawna

 Informacje o darmowej pomocy prawnej: 

 Darmowa pomoc prawna - BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

 Portal informacyjny o darmowej pomocy prawnej


Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha.

Pomoc prawna przysługuje:

Wg Ustawy do darmowej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej):

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

W Wałbrzychu od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w następujących miejscach:

 

Nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych

 Dzień

 Godzina

Lokalizacja punktu

 

od poniedziałku do piątku

1300-1700

Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, suterena pok nr 3, punkt przeniesiony z ul. Limanowskiego 9 na czas remontu (adwokat)
tel. 519-692-996

900-1300

ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych pok. 20 (radca prawny)
tel. 74/665-52-53

 

Nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Fundację w Służbie Wsi we Wrocławiu

900-1300

Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, suterena pok nr 3, punkt przeniesiony z ul. Limanowskiego 9 na czas remontu (adwokat)
tel. 519 692 996

1300-1700

ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, pok. 20 (adwokat) tel. 74/665-52-53

1200-1600

ul. Hirszfelda 4, 58-309 Wałbrzych - parter (adwokat) tel. 74/666-10-21


Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju, w każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych udziela co najmniej jeden lub kilka Podmiotów do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić w celu udzielenia pomocy specjalistycznej; prawnej, psychologicznej czy też pomocy materialnej, a mianowicie: 

pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
pkt 6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Portal dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d