Rozmiar czcionki:
Zespoy kuratorskie

I Zespó Kuratorskiej Suby Sdowej
do Wykonywania Orzecze w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
Sd Rejonowy w Wabrzychu
58-300 Wabrzych, Aleja Wyzwolenia 2/4


Sekretariat Zespou
tel. 0-74 84 30 391 fax 074 84 30 498
email: kuratorzy.nieletni@walbrzych.sr.gov.pl

Starszy sekretarz – Anna Pilarczyk

godziny przyj interesantów

poniedziaek - pitek
w godz. 9.00- 15.00

Kierownik I Zespou Kuratorów
mgr Katarzyna widerska- Zoch

pok. 6 tel. 074 84 30 392
przyjmuje interesantów
poniedziaek, wtorek, czwartek, pitek
w godz. 9.00 – 14.00


Kuratorzy Zawodowi
I Zespou Kuratorskiej Suby Sdowej
do Wykonywania Orzecze w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
przyjmuj interesantów
od poniedziaku do pitku
od 9.00 do 14.00

mgr BEATA BALCERSKA
pokój nr 3 tel. (074) 843-03-95

Przyjmuje interesantów – wtorek, czwartek

WIESAW GAWIN
pokój nr 3 tel. (074) 843-03-95

Przyjmuje interesantów – roda,pitek

mgr MAGDALENA RADKA
pokój nr 3 tel. (074) 843-03-95

Przyjmuje interesantów – poniedziaek, roda 

mgr MACIEJ WICEK
pokój nr 3 tel. (074) 843-03-95

Przyjmuje interesantów – roda, pitek

mgr ADRIAN GBSKI
pokój nr 2 tel. (074) 843-03-97

Przyjmuje interesantów – wtorek,pitek 

mgr DANIELA ROZYNEK 
pokój nr 2 tel. (074) 843-03-97

Przyjmuje interesantów- wtorek, czwartek

mgr AGNIESZKA ROMANIK
pokój nr 2, tel. (074) 843-03-97
Przyjmuje interesantów – poniedziaek, roda

mgr Agnieszka Winsz
pokój nr 2 tel. (074) 843-03-97
Przyjmuje interesantów – poniedziaek, roda

mgr BEATA WALEWSKA-SZEWCZYK
pokój nr 5 tel. (074) 843-03-94

Przyjmuje interesantów - wtorek, czwartek  

 

 

II Zespó Kuratorskiej Suby Sdowej
do wykonywania Orzecze w Sprawach Karnych
Sd Rejonowy w Wabrzychu
58-300 Wabrzych, Aleja Wyzwolenia 2/1

Sekretariat Zespou
tel. 074 886 70 32 ; fax 074 8430 497

email: kuratorzy.dorosli@walbrzych.sr.gov.pl

Starszy sekretarz – Magorzata Korulczyk

Godziny przyj interesantów
poniedziaek – pitek od 9.00- 15.30

Kierownik II Zespou Kuratorskiego
Elbieta Soroczyska
wtorek - pitek pok. nr 2
tel. 074 886 70 30
e-mail: elzbieta.soroczynska@walbrzych.sr.gov.pl
Kuratorzy zawodowi II Zespou Kuratorów:

Katarzyna Bieszczad – poniedziaek, roda
pokój nr 1 , tel. 074 886 70 35, e-mail:
katarzyna.bieszczad@walbrzych.sr.gov.pl

Magorzata Bryjka – roda , pitek
pokój nr 4, tel. 074 886 70 24
, e-mail: malgorzata.bryjka@walbrzych.sr.gov.pl
 
Magdalena Kotowska – wtorek, czwartek
pokój nr 1, tel. 074 886 70 35
, e-mail: magdalena.kotowska@walbrzych.sr.gov.pl
 
Violetta Kubiszewska – poniedziaek, roda
pokój nr 5, tel. 074 886 70 46
, e-mail: violetta.kubiszewska@walbrzych.sr.gov.pl
 
Dorota Matuszyk – wtorek, pitek
pokój nr 6, tel. 074 886 70 41
, e-mail: dorota.matuszyk@walbrzych.sr.gov.pl
 
Anna Mikina – roda, pitek
pokój nr 1, tel. 074 886 70 34
, e-mail: anna.miekina@walbrzych.sr.gov.pl
 
Sylwia Mincewicz – wtorek, czwartek
pokój nr 1, tel. 074 886 70 16
, e-mail: sylwia.mincewicz@walbrzych.sr.gov.pl
 
Janusz Pawowski - poniedziaek, czwartek
pokój nr 1, tel. 074 886 70 34
, e-mail: janusz.pawlowski@walbrzych.sr.gov.pl
 
Magdalena Tarnawska – wtorek, pitek
pokój nr 4, tel. 074 886 70 24
, e-mail: magdalena.pewinska@walbrzych.sr.gov.pl
 
Joanna Szymczyk - Popko – wtorek, czwartek
pokój nr 4, tel. 074 886 70 36
, e-mail: joanna.popko@walbrzych.sr.gov.pl
 
Grzegorz Tarnawski – wtorek, czwartek
pokój nr 3, tel. 074 886 70 44
, e-mail: grzegorz.tarnawski@walbrzych.sr.gov.pl
 
Beata Wilczyska - Chouj – poniedziaek, czwartek
pokój nr 1, tel. 074 86 70 16
, e-mail: beata.choluj@walbrzych.sr.gov.pl
 
Barbara Wróblewska - Wgrzyn – roda, pitek
pokój nr 5, tel. 074 886 70 39
, e-mail: barbara.wegrzyn@walbrzych.sr.gov.pl
 
Juliusz Zabago – wtorek, czwartek
pokój nr 4, tel.074 886 70 23
, e-mail: juliusz.zabaglo@walbrzych.sr.gov.pl
 
Janusz Strzygocki - wtorek, czwartek
pokój nr 7, tel. 074 886 70 25, e-mail: janusz.strzygocki@walbrzych.sr.gov.pl
 
Dagmara Jawie - roda, pitek


 
III Zespó Kuratorskiej Suby Sdowej
do wykonywania Orzecze w Sprawach Karnych
Sd Rejonowy w Wabrzychu
58-300 Wabrzych, Aleja Wyzwolenia 2/1

 


Sekretariat Zespou
tel. 074 886 70 32; fax
074 8430 497
email: kuratorzy.dorosli@walbrzych.sr.gov.pl

Starszy sekretarz – Magorzata Korulczyk

godziny przyj interesantów
poniedziaek – pitek od 9.00- 15.30


Kierownik III Zespou Kuratorskiego
Teresa Kobyecka

poniedziaek - czwartek pok. nr 2
tel. 074 886 70 30
e-mail: teresa.kobylecka@walbrzych.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi III Zespou Kuratorów:


Elbieta Balcerzak – poniedziaek, roda
pokój nr 3, tel. 074 886 70 22
, e-mail: elzbieta.balcerzak@walbrzych.sr.gov.pl

Ireneusz Balcerzak – poniedziaek, czwartek
pokój nr 8, tel. 074 886 70 45
, e-mail: ireneusz.balcerzak@walbrzych.sr.gov.pl

Ewa Bere-Jdrowiak – wtorek, pitek
pokój nr 3, tel. 074 886 70 26
, e-mail: ewa.jedrowiak@walbrzych.sr.gov.pl

Tomasz Dolata – wtorek, pitek
pokój nr 3, tel. 074 886 70 44
, e-mail: tomasz.dolata@walbrzych.sr.gov.pl

Anna Gausiska – wtorek, czwartek
pokój nr 6, tel. 074 886 70 41
, e-mail: anna.galusinska@walbrzych.sr.gov.pl

Bernadetta Janeczek- Poe – wtorek, pitek
pokój nr 5, tel. 074 886 70 39
, e-mail: bernadetta.polec@walbrzych.sr.gov.pl

Tamara Kusto- Moczarska – wtorek, czwartek
pokój nr 6, tel. 074 886 70 41
, e-mail: tamara.moczarska@walbrzych.sr.gov.pl

Urszula Latuszewska – poniedziaek, roda
pokój nr 5, tel. 074 886 70 21
, e-mail: urszula.latuszewska@walbrzych.sr.gov.pl

Olimpia Leniowska – wtorek, czwartek
pokój nr 5, tel. 074 886 70 46
, e-mail: olimpia.lesniowska@walbrzych.sr.gov.pl

Anna Mazurkiewicz – poniedziaek, czwartek
pokój nr 4, tel. 074 886 70 23
, e-mail: anna.mazurkiewicz@walbrzych.sr.gov.pl

Krzysztof Mierzwa – wtorek, roda
pokój nr 8, tel. 074 886 70 45
, e-mail: krzysztof.mierzwa@walbrzych.sr.gov.pl

Urszula leszyska – poniedziaek, roda
pokój nr 6, tel. 074 886 70 15
, e-mail: urszula.sleszynska@walbrzych.sr.gov.pl

Jolanta Wieteska- Lis – wtorek, czwartek
pokój nr 5, tel.074 886 70 21
, e-mail: jolanta.lis@walbrzych.sr.gov.pl

Piotr Mocaraki - poniedziaek, roda
pokój nr 6, tel.074 886 70 15
, e-mail: piotr.mocarski@walbrzych.sr.gov.pl

mgr Mateusz Dziliski - wtorek, pitek
pokój nr 5, tel.074 886 70 21, e-mail: mateusz.dzilinski@walbrzych.sr.gov.pl

 

IV Zespó Kuratorskiej Suby Sdowej
do wykonywania Orzecze w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
Sd Rejonowy w Wabrzychu
58-300 Wabrzych, Aleja Wyzwolenia 2/4


Sekretariat Zespou
tel. 0-74 84 30 391 fax 074 84 30 498
email: kuratorzy.nieletni@walbrzych.sr.gov.pl


Starszy sekretarz – Anna Pilarczyk

godziny przyj interesantów
poniedziaek - pitek
w godz. 9.00- 15.00

Kierownik IV Zespou Kuratorów
mgr
Magorzata Solarik- Maka
pok. 4 tel. 074 84 30 392
przyjmuje interesantów
poniedziaek, wtorek, roda, czwartek
w godz. 9.00 – 14.00


Kuratorzy Zawodowi IV Zespou Kuratorów
przyjmuj interesantów
od poniedziaku do pitku
od 9.00 do 14.00


mgr JADWIGA LEMASKA
pokój nr 7 tel. (074) 843-03-96

Przyjmuje interesantów – poniedziaek, pitek

mgr AGNIESZKA KARSKA-PROCHERA
pokój nr 7 tel. (074) 843-03-96

Przyjmuje interesantów - poniedziaek, czwartek

EDWARD PIECHOWICZ
pokój nr 7 tel. (074) 843-03-96

Przyjmuje interesantów – wtorek, czwartek

mgr PIOTR GRODZKI
pokój nr 4 tel. (074) 843-03-93

Przyjmuje interesantów – wtorek, pitek

mgr PIOTR LENIOWSKI
pokój nr 4 tel. (074) 843-03-93

Przyjmuje interesantów – wtorek, czwartek

mgr DOROTA ZBOJESKA-WALCZAK
pokój nr 4 tel. (074) 843-03-93

Przyjmuje interesantów – poniedziaek, roda

mgr JAROSAW KAROLEWSKI
pokój nr 4 tel. (074) 843-03-93

Przyjmuje interesantów w godzinach 10:00-15:00 – poniedziaek i roda

mgr Anna Neuberg
pokój nr 5 tel. (074) 843-03-94
Przyjmuje interesantów – poniedziaek, roda

mgr MARIUSZ GUSAROW
pokój nr 5 tel. (074) 843-03-94

Przyjmuje interesantów – roda, pitek


Opublikowa: Micha Nowosielski, Ostatnia modyfikacja: 13-04-2016 07:47
Informacja o cookies |Mapa strony | Podstawa prawna | Polityka prywatnoci | Zastrzeenia prawne | Administrator