Uchwała Zebrania Sędziów SRW

UCHWAŁA

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 10 stycznia 2018r.

Sędziowie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wyrażają kategoryczny sprzeciw co do sposobu, a w tym szczególnie braku transparentności odwołania dotychczasowego Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz braku tej transparentności, co do wskazania nowego prezesa przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Stwierdzamy, że tego typu działania podważają zaufanie do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w odbiorze społeczności lokalnej godząc w jego wizerunek.

Wyrażamy również zdecydowany sprzeciw co do formy przekazania powyższych decyzji do wiadomości osób zainteresowanych.

Równocześnie Sędziowie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu składają podziękowanie sędziom Sądu Rejonowego w Wałbrzychu odwołanym decyzją Ministra Sprawiedliwości z funkcji prezesa i wiceprezesa za służbę pełniona w ramach powierzonych funkcji:

l.SSR Aleksandrze Abramowskiej-Podlińskiej

2.SSR Wioletcie Pawelec

Sędziowie Sadu Rejonowego w Wałbrzychu przyłączając się do apelu Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017r. wzywają wszystkich i każdego sędziego do:

-zachowania jedności w ocenie wartości składających się na etos sędziego i w ocenie osób godzących w te wartości;

-do zachowań zgodnych z zasadami przyzwoitości i powstrzymywania się od jakichkolwiek form działania skutkującego ograniczeniem niezależności i niezawisłości sędziów.

Sędziowie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu zobowiązują Prezesa tego Sądu do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz jej przekazania Dariuszowi Zawistowskiemu - Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa ,Prezesowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Prezesowi Sądu Okręgowego w Świdnicy i Prezesom Sądów Rejonowych na obszarze Okręgu Świdnickiego.

Rejestr zmian dla: Uchwała Zebrania Sędziów SRW