VII Wydział Ksiąg Wieczystych

VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu

Przewodniczący Wydziału Piotr Klimorowski (przyjęcia interesantów w  każdą środę od godz. 10.00-13.00 pok. 103)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału Anna Maślanka

Kierownik sekretariatu Anna Kajczyńska tel.(74) 84-30-415,
z-ca Kierownika sekretariatu Małgorzata Augustowska tel.(74) 84-30-415,
Informacja  tel.(74) 84-30-419
fax (74) 84-30-423,
e-mail: wydzial7kw@walbrzych.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: VII Wydział Ksiąg Wieczystych