VIII Wydział Cywilny

VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od N do Ż

Przewodniczący Wydziału: Zaręba Anna
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Banach Paweł
Kierownik Sekretariatu Wydziału Agata Dumicz

tel.(74) 84-30-428 - Bieżące informacje dla stron i innych uczestników postępowania na temat spraw, w których wyznaczono terminy rozpraw i posiedzeń w rep. C, Ns.
tel.(74) 84-30-453 - Bieżące informacje na temat spraw z repertorium Co
tel.(74) 84-30-429, 84-30-306 - Bieżące informacje na temat spraw z repertorium Nc
tel.(74) 84-30-426 - Kierownik sekretariatu, zastępca kierownika sekretariatu

e-mail: wydzial8c@walbrzych.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: VIII Wydział Cywilny