Wideokonferencje

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu dysponuje dwoma zestawami do przeprowadzania tzw. wideokonferencji,  umożliwiającymi  m.in. przesłuchiwanie świadka  w trybie
art. 235 § 2 k.p.c.  lub  art. 177 §1a k.p.k.


Wykaz urządzeń będących w dyspozycji sądu, gwarantujących łącznie poufność i integralności przekazywania obrazu i dźwięku na odległość :

  • zestaw pierwszy wykorzystywany jest w sytuacji nawiązywania połączeń przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu (lub inny sąd wzywający) do innego sądu lub instytucji. Urządzenie znajduje się na sali 111 (I piętro) w budynku Sądu przy ul. Słowackiego 10. 
    Opis techniczny sprzętu: Tandberg 550 MXP.

 

  • zestaw drugi wykorzystywany jest w sytuacji nawiązywania  połączenia przez inny sąd lub instytucję do pomieszczenia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu ( np. w celu  przesłuchania świadka przez inny sąd, a który to świadek został wezwany do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu) . Urządzenie znajduje się na sali nr 105 (I piętro) w budynku Sądu przy ul. Słowackiego 10.
    Opis techniczny sprzętu: Terminal Tandberg 550 MXP ISDN.


Rezerwację terminu przeprowadzenia wideokonferencji należy uzgodnić z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, a następnie skierować pisemny wniosek.

 

Osobą upoważnioną do dokonywania ustaleń organizacyjnych jest:

Aneta Czajka
Kierownik Oddziału Administracyjnego
tel. 74 8430345
e-mail administracja@walbrzych.sr.gov.pl

 

Osobami odpowiedzialnymi od strony technicznej są pracownicy - informatycy
Sądu Rejonowego w Wałbrzychu :

Krzysztof Adamik tel. 74 8430 473
lub w zastępstwie
Michał Nowosielski tel. 74 8430 472

 

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

Prezes  Sądu Rejonowego

ul. Słowackiego 10

58-300 Wałbrzych