Sprawa IV Nsm 1439/2017

Sygnatura sprawy:
IV Nsm 1439/2017
Rodzaj sprawy
Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)
Wydział:
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2017-10-18
Sala:
10_207
Godzina:
13:10:00
Przewodniczący
Małgorzata Glabisz