Sprawa IV Nsm 2422/2016

Sygnatura sprawy:
IV Nsm 2422/2016
Rodzaj sprawy
Umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
Wydział:
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2017-10-18
Sala:
10_206
Godzina:
13:20:00
Przewodniczący
Bożena Chwalisz-Kłyszejko