Sprawa IV Nsm 1771/2016

Sygnatura sprawy:
IV Nsm 1771/2016
Rodzaj sprawy
Umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
Wydział:
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2017-06-19
Sala:
10_204
Godzina:
10:30:00
Przewodniczący
Elżbieta Durko