Zarządzenie - 2 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników SRW.


Zarządzenie nr 011-146/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25.10.2017r. w sprawie ustalenia 2 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu