Zarządzenie - 4 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników SRW.

Zarządzenie nr 011-151/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 7.11.2017r. w sprawie ustalenia 4 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu