Zarządzenie w sprawie zniesienia SWOiWNS

Zarządzenie nr 0110-8/18
Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2018r.

w sprawie zniesienia Sekcji Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych
przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie zniesienia SWOiWNS